Back to Top

Wsparcie na żłobki i kluby dziecięce

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

POMOŻEMY CI W UZYSKANIU ŚRODKÓW NA

dziecko.png

  • dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawa (budowlanego, sanitarnego, przeciwpożarowego),
  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (organizacja kuchni, szatni, stołówek),
  • zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli i zabawek,
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć,
  • zakup specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych.

W ramach projektu możesz otrzymać także środki na bieżące funkcjonowanie utworzonej placówki.

JEŚLI ZAPEWNISZ MIEJSCE DZIECKU Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Możesz też wnioskować o wsparcie na sun

  • zatrudnienie asystenta,
  • dostosowanie posiłków do indywidualnej diety dziecka,
  • zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ

checkboxWsparcie mogą uzyskać:

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową),
  • podmioty, które uzyskały obrót za poprzedni rok w wysokości co najmniej równej zaplanowanym w projekcie wydatkom.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Nie określono górnego limitu dofinansowania, więc Twój projekt może opiewać na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych.

euro.pngW niektórych województwach określono minimalny budżet projektu - 100 000 zł.

Poziom dofinansowania wynosi od 85 do 95% kosztów projektu w zależności od województwa, ponieważ konkursy na dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych udzielane są w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Terminy naborów na wsparcie unijne żłobków i klubów dziecięcych znajdziesz TUTAJ. 

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną