Back to Top

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

ZDOBĘDZIEMY DLA CIEBIE ŚRODKI NA

 • budowę nowego zakładu przetwórczegoprzetworstwo.png
 • modernizację już istniejącego zakładu
 • innej infrastruktury związanej z usługowym przechowywaniem produktów rolnych w stanie zamrożonym

JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYPOSAŻENIE I NOWY SPRZĘT

Możesz też wnioskować o maszyny lub urządzenia do

trrakt

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania
 • przetwarzania produktów rolnych
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu

 

INTERESUJĄ CIĘ NOWINKI TECHNOLOGICZNE? 

Środki możesz przeznaczyć także na zakup 

 • aparatury pomiarowej i kontrolnej
 • sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowaniamikroskop
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania
 • wdrożenia systemów zarządzania jakością;
 • rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy,
 • opłat za patenty i licencje

 

W TWOIM ZASIĘGU SĄ AŻ TRZY MILIONY ZŁOTYCH! 


euro.png
Limit pomocy na jednego Wnioskodawcę wynosi 3 000 000 złotych.

Wyjątkowo aż 15 milionów złotych może otrzymać związek grup producentów rolnych lub zrzeszenie organizacji producentów. Natomiast rolnicy, którzy będą chcieli rozpocząć działalność przetwórczą, dostaną maksymalnie 300 000 złotych. 

Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów projektu.

Kolejny nabór rusza już w marcu 2017 r.

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną