Back to Top

Wsparcie dla przedszkoli

Skontaktuj się z nami i sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

CHCIAŁBYŚ OTWORZYĆ LUB ROZWINĄĆ SWOJE PRZEDSZKOLE?

rocking-horse-310016_640Dofinansowane mogą być działania polegające na:

  • tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
  • dostosowaniu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
  • realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym
  • rozszerzeniu oferty o dodatkowe zajęcia (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty
  • wydłużeniu godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego,
  • doskonaleniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ

checkboxWsparcie mogą uzyskać:

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową),
  • podmioty, które uzyskały obrót za poprzedni rok w wysokości co najmniej równej zaplanowanym w projekcie wydatkom.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Nie określono górnego limitu dofinansowania, więc Twój projekt może opiewać na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych.

euro.pngW niektórych województwach określono minimalny budżet projektu - 100 000 zł.

Poziom dofinansowania wynosi od 85 do 95% kosztów projektu w zależności od województwa, ponieważ konkursy na dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych udzielane są w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Terminy naborów na dotacje dla przedszkoli znajdziesz TUTAJ. 

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną