Back to Top

Premie dla młodych rolników

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację dla młodego rolnika

 

JAKO MŁODY ROLNIK MASZ SZANSĘ NA 100 000 ZŁOTYCH PREMII

Możesz ją wykorzystać na:

  • budowę,uslugirolinicze
  • zakup sprzętu i urządzeń,
  • zakup maszyn,
  • zakup wyposażenia,
  • aparatury pomiarowej.

PODSTAWOWE WYMAGANIA 

O premię może starać się osoba fizyczna, która: 

  • ma nie więcej niż 40 lat;
  • posiada odpowiedniemlodyrolnik kwalifikacje zawodowe (tutaj sprawdź jakie);
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy),
  • przed rozpoczęciem urządzania gospodarstwa nie korzystała z określonych form pomocy, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

 

OGRANICZENIA 

ograniczeniaNie możesz przeznaczyć premii na: 

- chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej),

- prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

- prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

MASZ DO WYKORZYSTANIA 100 000 ZŁOTYCH! 


euro.png
Wysokość premii wynosi 100 000 złotych. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

I rata - w wysokości 80% dofinansowania po spełnieniu podstawowych warunków określonych w decyzji o przyznaniu dofinansowania.

II rata - w wysokości 20% dofinansowania po realizacji biznesplanu.

Nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2017 r.  Śledź na bieżąco aktualności na naszej stronie!

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację dla młodego rolnika