Back to Top

Modernizacja gospodarstw rolnych

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dotację unijną

POMOŻEMY CI UZYSKAĆ DOTACJĘ NA

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowlimodernizacje
 • zakup maszyn i urządzeń czy też wyposażenia do produkcji, przechowywania, suszenia i magazynowania
 • zakup sprzętu do uprawy, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin
 • zakup maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej
 • zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych
 • koszty grodzenia lub budowy wiat
 • zakup instalacji lub maszyn służących ochronie środowiska
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W poprzednim naborze (2016) wszystkie przedsięwzięcia, w których doradzaliśmy, znalazły się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania ogłoszonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

Wymagania w tym zakresie dotyczą głównie wielkości gospodarstwa rolnego i racjonalności ekonomicznej planowanej inwestycji 

checkbox

 

 • pomoc może otrzymać rolnik, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego lub posiadaczem zależnym (np. dzierżawi nieruchomość)
 • prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą (produkcja roślinna lub zwierzęca)
 • ma nadany numer producenta rolnego
 • udokumentuje przychody z tytułu działalności rolniczej o wartości minimum 5 000 złotych
 • pomoc jest przyznawana jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tysięcy euro i nie większa niż 200 lub 300 tysięcy euro (w zależności od rodzaju produkcji)
 • planowana inwestycja musi się przyczyniać do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa co najmniej o 10% (mierzone wskaźnikiem GVA)

DOSTANIESZ NAWET PÓŁ MILIONA! 


euro.png
Limit pomocy na jednego Wnioskodawcę wynosi co do zasady 500 000 złotych.

Wyjątkowo, bo aż 900 000 złotych można otrzymać na inwestycje realizowane z związku z rozwojem produkcji prosiąt.

Jeśli Twoja inwestycja nie będzie powiązana bezpośrednio z budową lub modernizacją budynku inwentarskiego, otrzymasz maksymalnie 200 000 złotych. 

Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów projektu, a w przypadku realizacji inwestycji przez młodego rolnika lub osoby wspólnie wnioskujące - 60%. 

Nabór wniosków rusza w czerwcu 2017 r.! 

Nie zwlekaj! Daj znać o swoim pomyśle