Dofinansowania na działalność B+R w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim można zdobyć dofinansowanie na realizację działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie. Nawet 80% dofinansowania! 

 

 

Wsparcie otrzymają projekty obejmujące następujące typy działań:

  1.  inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
  2. stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

Nabór wniosków zaplanowano od od 29.09.2017 do 4.12..2017 r. 

 

 

Napisz do nas i sprawdź już dziś czy możesz ubiegać się o dotację unijną